Warunki techniczne 2021 r.

Zmiany w prawie budowlanym, przedstawiamy założenia, które należy spełnić od 2021 roku przy stawianiu budynków. Jest to trzeci etap w kierunku ograniczenia zużycia energii, zgodnie z wymaganiami proekologicznymi polityki prezentowanej przez UE. Kolejne zmiany za rok.

Zmiany dotyczą każdego, kto szykuje się do budowy, rozbudowy czy modernizacji nieruchomości w roku 2021. Zmiany dotyczą przede wszystkim ochrony cieplnej budynków.

Nowe rozporządzenie wniesie między innymi to, iż każdy powstający budynek mieszkalny będzie musiał spełniać znacznie bardziej rygorystyczne wymagania, czyli zakaz przekraczania określonego współczynnika zużycia energii (EP) do 70kWh/m2xrok (w budynku mieszkalnym jednorodzinnym). Jest to wskaźnik określający wielkość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energie pierwotną, potrzebnego do ogrzewania, wentylacji, podgrzewania wody użytkowej czy oświetlania pomieszczeń. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych EP będzie wynosić 65kWh, w budynkach mieszkania  zbiorowego 75kWh. Budynek opieki zdrowotnej 190kWh, budynek użyteczności publicznej 45kWh.

Zmiany dotyczą również zmniejszenia współczynnika przewodzenia ciepła elementów konstrukcyjnych (U), czyli zmniejszenia ilości ciepła jakie ucieka z budynków na zewnątrz.

Warunki techniczne 2021 dla izolacji, okien, drzwi:

Istotne aby izolacja była z wysokiej jakości materiałów, ograniczy to występowanie mostków termicznych. Stosunkowo szybko zwraca się inwestycja w dobrą izolację, pozwalając maksymalnie obniżyć koszty eksploatacji domu. Stopień izolacyjności jest wyrażony przez współczynnik przenikania ciepła „U”, im jest niższy tym mniejsze straty ciepła. Poniżej dedykowane minimalne grubości ocieplenia w domu energooszczędnym:

– strop nad piwnicą: 15 cm,

– ściany zewnętrzne: 20-24 cm,

– dach: 30 cm.

Nowe przepisy WT 2021 nakładają obostrzenia również na okna, aby miały bardzo dużą izolacyjność termiczną, istotne jest aby współczynnika przenikania ciepła był jak najniższy:

– okna pionowe: 0,9 W/m2K,

– Okna dachowe: 1,1 W/m2K,

Drzwi zewnętrzne oraz brama garażowa powinny tworzyć skuteczną barierą cieplną. Wybór drzwi o podwyższonym parametrze termicznym pozwoli zmniejszyć straty ciepła nawet o około 35 %.

– drzwi zewnętrzne: 1,3 W/(m2*K).

EKOLOGIA:

Warunki techniczne 2021 kładą duży nacisk na odnawialne i ekologiczne źródła energii:

– woda,

– wiatr,

– promieniowanie słoneczne,

– biomasa i biopaliwa,

– fale, pływy morskie,

– energia geotermalna.

Są alternatywą dla tradycyjnych nośników energii. Zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, w stosunkowo krótkim czasie, co pozwala czerpać z nich jako ze źródeł niewyczerpalnych.

Korzystanie z odnawialnych  źródeł energii poprzez zastosowanie w domu jednorodzinnym na przykład instalacji pompy ciepła do ogrzewania, wykorzystanie kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody użytkowej lub założenie ogniw fotowoltaicznych zmieniającą energie słoneczna w elektryczną umożliwi częściowe bądź całkowite uniezależnienie się od dostawców tradycyjnych paliw, a co za tym idzie, obniżenie znacząco rachunków za eksploatację.

 

Zespół AT-KLIMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *