Program „Czyste powietrze” po zmianach

Program „Czyste Powietrze” jest jednym z najważniejszych programów rządowych. Wspiera walkę ze smogiem oraz wspomagający termomodernizację istniejących budynków jednorodzinnych. Program jest skierowany skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą.

W ramach programu „Czyste Powietrze” 2024 można liczyć na dofinansowanie:

  • wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe (kopciucha) na nowy, efektywny i ekologiczny kocioł lub pompę ciepła;
  • modernizacji instalacji grzewczej;
  • ocieplenia budynku;
  • wymiany okien i drzwi;
  • zakupu rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
  • montażu instalacji fotowoltaicznej.

Zmiany w programie czyste powietrze  2024

Należy pamiętać, że od 1 kwietnia 2024 roku obowiązują dodatkowe wymogi dla urządzeń grzewczych. Pod szczególną kontrolą znajdą się pompy ciepła oraz kotły na pellet. Zmiany zakładają weryfikację parametrów technicznych przez niezależnie akredytowane laboratoria, a beneficjenci będą mogli „wybrać” urządzenie wyłącznie spośród tych znajdujących się na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

Podobne podejście będzie dotyczyć kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet drzewny. Przy czym, w przypadku tych urządzeń nie przewiduje się weryfikacji parametrów przez akredytowane laboratoria, a jedynie obowiązkowy wybór z listy ZUM.

Co to jest lista ZUM?

Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) jest udogodnieniem dla wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”. Zawiera pełną listę urządzeń, które spełniają określone standardy środowiskowe oraz parametry techniczne.

 

Jakie kwoty dofinansowania można uzyskać w programie czyste powietrze 2024?

Progi dofinansowania są uzależnione od dochodów beneficjenta.

podstawowym poziomie dofinansowania można otrzymać do 66 tys. złotych, a przeznaczony jest dla osób, których dochód roczny nie przekracza 135 tys. złotych.

Dofinansowanie między: 35 tys. – 66 tys. złotych. Możliwe do uzyskania w przypadku wymiany “kopciucha” na pompę ciepła do celów ogrzewania i c.w.u. Do tego można oczywiście wykonać inne prace, np., ocieplić budynek, zamontować fotowoltaikę. O najwyższą kwotę dofinansowania 66 tys. zł. mogą ubiegać się osoby, które wykonają kompleksową termomodernizację.

25 tys. – 56 tys. złotych. Dostępne dla tych, którzy planują wymianę “kopciucha” na inne źródło ciepła np. kocioł gazowy.  Najwyższy poziom dofinansowania dotyczy remontu z kompleksową termomodernizacją i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej.

13 tys. – 33 tys. złotych. Wysokość dofinansowania do przedsięwzięć nieobejmujących wymianę źródła ciepła, za to obejmujących na przykład na ocieplenie, wymianę okien, drzwi zewnętrznych lub bram garażowych czy zakup i montaż wentylacji mechanicznej.

Podwyższony poziom dofinansowania przewidziany jest dla osób fizycznych, dla których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty:

1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Daje on szansę na uzyskanie nawet 99 000 złotych.

Najwyższy poziom dofinansowania to szansa na nawet 135 tys. złotych dofinansowania, a przewidziana jest dla osób, dla których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty:

1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku każdego z dofinansowań można otrzymać dodatkowo środki na przeprowadzenie audytu energetycznego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *