Program „Moje ciepło”

Program Moje Ciepło 2024

To ogólnopolski program dofinansowań prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest odpowiedzią na aktualne potrzeby inwestorów (osób fizycznych), którzy celem jest myślenie przyszłościowe pod kątem ekologii oraz ekonomii. Program wspiera zakup i montaż pomp ciepła w budynkach, które są jeszcze bardziej energooszczędne, niż nowo budowane domy spełniające wymagania wynikające z Warunków Technicznych 2021. W budynku, którego właściciel ubiega się o dofinansowanie nie może znajdować się źródło ciepła na paliwo stałe służące do celów grzewczych.

Program jest ściśle skoncentrowany na wspieraniu zakupu i montażu pomp ciepła w domach nowych oraz będących jeszcze w trakcie budowy.

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny dofinansowanie wzrasta z 30% aż do 45% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie dotyczy pomp typu:

  • gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C);
  • pompy ciepła typu powietrze/powietrze. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego);
  • pompy ciepła typu powietrze/woda. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C).

Klasy efektywności energetycznej można zweryfikować sprawdzając kartę produktu i etykietę energetyczną.

Jeśli wnioskodawca ubiega się o dotację na pompę ciepła, która działa z ogrzewaniem wodnym, to bardzo istotna jest temperatura zasilania w budynku. Pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym, w którym temperatura zasilania wody grzewczej nie przekracza 35°C. Ten wymóg nie dotyczy pomp ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku, które również kwalifikują się do dofinansowania.

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od typu zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Program „Moje ciepło” to unikalna okazja dla właścicieli nowych domów jednorodzinnych do uzyskania wsparcia finansowego na instalację ekologicznych i wydajnych systemów ogrzewania. Dzięki temu, beneficjenci mogą znacząco obniżyć koszty utrzymania domu, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *