Dobre praktyki

W czasie ogromnego ryzyka zarażenia wirusem oraz innymi drobnoustrojami czy bakteriami, eksperci akademiccy, rządowi oraz branżowi starają się odpowiedzieć na pytania dotyczące obsługi, eksploatacji instalacji wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej. Celem jest zminimalizowanie ryzyka zachorowań ludzi wewnątrz budynków oraz rozprzestrzeniania się wirusów, drobnoustrojów przez system wentylacji i klimatyzacji.

Między innymi Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Eurovent oraz REHVA wydali szereg wytycznych co do sposobu przeglądów, użytkowania i obsługi tych instalacji.

 

Do najważniejszych wskazówek należą, przede wszystkim wybór filtrów powietrza – w zależności od danego zastosowania duży wpływ mają te o wysokiej wydajności filtracji. Filtry tzw. HEPA są niezbędne w budynkach, pomieszczeniach instytucji czy placówek gdzie jest duże ryzyko zachorowania. Sugeruj, na czas trwania pandemii, stosowanie filtrów o większej wydajności. Jak również odpowiednie ich użytkowanie – czyszczenie, wymiana. Zaleca się zachowanie wszelkich środków ostrożności przy wymianie filtrów.

 

Doradza się również zwiększenie krotności stałych wymian przepływu powietrza w instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w cyklu dobowym, w pomieszczeniach gdzie znajdują się ludzie. Należy pamiętać o zapewnieniu efektywności wymian także w nocy, gdzie zwykle notuję się spadek przepływu ze względów m. in. finansowych, uczula się, aby na czas trwania pandemii ograniczyć tego typu oszczędności. Należy w miarę możliwości technicznych usuwać „zużyte” powietrze na zewnątrz, a do pomieszczeń nawiewać odpowiednio uzdatnione świeże (atmosferyczne). Jak również w miarę możliwości technicznych często wietrzyć pomieszczenia, zwłaszcza w miejscach, gdzie z różnych przyczyn przebywa większa ilość osób.

 

Sugeruję się okresowe wymiany filtrów, czyszczenie i dezynfekcję kanałów wentylacyjnych oraz pozostałych elementów instalacji.

 

Stosowanie powyższych sugestii, jak również racjonalne podejście ludzi do zaistniałej sytuacji, pozwoli ograniczyć ryzyko rozprzestrzenienia się drobnoustrojów, wirusów, bakterii.

 

 

Źródło:

– Państwowa Inspekcja Sanitarna

http://nowydwor.psse.waw.pl/8851?fbclid=IwAR2xSzzh1RiHONyMKU__zjN4NDlsPKj8Er6KtDjQXNGPV8PNQknIEWcQlzw

– Rynek Instalacyjny

http://www.rynekinstalacyjny.pl/aktualnosc/id10812,zalecenia-eurovent-middle-east-dotyczace-filtracji-i-wentylacji-powietrza-covid-19?fbclid=IwAR1VEG7smrfN92w72LbFpTr86H8xWDxbf_JoZd63px0bFEUB6hoMq3MuJKg

http://www.rynekinstalacyjny.pl/aktualnosc/id10836,rehva-odpowiada-na-pytania-jak-eksploatowac-instalacje-wentylacyjne-i-klimatyzacyjne-w-czasie-epidemii-covid-19?fbclid=IwAR0WSXOWTUr7sVSmamCqBNbZMg8lLbIYYouaOPbouOQWxXkmnVT6wFR9SDU

 

Designed by Freepik

a href=”http://www.freepik.com”>Designed by Freepik</a

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *