Krótko o czynniku chłodniczym

CZYNNIK CHŁODNICZY

 

Jest związkiem chemicznym bądź mieszaniną związków, jej zadaniem jest uczestniczenie w wymianie ciepła między otoczeniem, a elementami urządzeń chłodniczych. W urządzeniach chłodniczych, wykorzystuje się go pod postacią płynu roboczego. Czynniki chłodzące są odporne na niskie temperatury, cechują się takimi właściwościami, jak: nietoksyczność, niewybuchowość, te parametry są uwzględniane w zależności od miejsca pracy urządzenia chłodzącego. Czynniki chłodniczy bywa niekiedy określano jako ziębnicz. Krąży w obiegu i pod wpływem przemian termodynamicznych – sprężenia, wrząc pod niskim ciśnieniem i w niskiej temperaturze pobiera ciepło, które następnie oddaje w trakcie skraplania pod wyższym ciśnieniem i w wyższej temperaturze. Szczególną uwagę zwraca się na zwiększenia bezpieczeństwa w zakresie stosowania dostępnych na rynku czynników względem środowiska oraz ludzi. Istotne jest również, aby wybrany czynnik nie powodował korozji urządzeń, w obrębie których krąży.

Przez wzgląd na obostrzenia unii europejskiej oraz wejściem w życie ustawy „o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych”, od 15 maja 2015 roku kupno czynników chłodzących możliwe jest tylko przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające ważne uprawnienia.

Używanie czynników chłodniczych normowane jest podstawą prawną – Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 września 2009 r. dotyczącą substancji zubożających warstwę ozonową. Ze względu na fakt, iż coraz większą wagę przykłada się do zwiększonego bezpieczeństwa stosowania tych substancji, niektóre z nich – takie jak freony CFC i HCFC – zostają na bieżąco wycofywane z obiegu. Na ich miejsce opracowano mniej szkodliwe preparaty, które każdorazowo muszą być użytkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami bezpieczeństwa.

Z uwagi na nieustanny wzrost efektu cieplarnianego w styczniu tego roku weszła w życie nowelizacja, mówiąca o zakazie stosowania chłodziarek, zamrażarek do zastosowań komercyjnych, które zawierają HFC o GWP sięgającym 150 lub przekraczającym tę wartość. Kolejną grupą są wieloagregatowe scentralizowane układy chłodnicze (również do zastosowań komercyjnych) o mocy znamionowej 40 kW lub większej, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 150 lub większym lub których działanie jest od nich zależne, z wyjątkiem obiegów chłodniczych pierwszego stopnia w układach kaskadowych, w których można stosować fluorowane gazy cieplarniane o GWP poniżej 1 500.

Do naturalnych czynników chłodniczych zaliczyć można te, które powstały w przyrodzie bez ingerencji człowieka, m. in. R600a bądź R290.

Syntetyczne czynniki chłodnicze powstały w sposób sztuczny. Są to chemiczne związki o różnych parametrach, stopniach palności, toksyczności oraz właściwościach termodynamicznych zależnych od instalacji do których zostały zaprojektowane. Do obecnie najczęściej stosowanych zaliczyć możemy R410A, R407C, R449A, R134a.

Zespół AT-KLIMA

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *