Obowiązek przedsiębiorców w zakresie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych – F-GAZ

Aby móc obsługiwać urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, które pracują w oparciu o czynnik chłodniczy należy posiadać odpowiednie uprawnienia personalne oraz certyfikat dla przedsiębiorcy. Co za tym idzie należy posiadać odpowiedni sprzęt serwisowy oraz wiedzę potwierdzoną certyfikatami wydanymi przez jednostkę akredytowaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

 

Urządzenia należy rejestrować w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO), a Baza Danych do Sprawozdań (BDS) kontroluje obrót czynnikiem chłodniczym. 

 

Poniżej w tabeli zestawienie częstotliwości wpisów urządzeń po kontrolach szczelności do Centralnego Rejestru Operatorów. Częstotliwość uzależniona jest od ilości ekwiwalentu CO2 (t EqCO2).

Należy zwrócić uwagę, że obowiązek ten dotyczy już dużej ilości urządzeń typu split. Wyjątkiem są urządzenia pracujące na czynniku R134a (zaniechano realizowania okresowych kontroli szczelności dla urządzeń zawierających od 3 kg do 3,50 kg).

W zależności od ilości czynnika w danym urządzeniu, należy dokonywać kontroli szczelności oraz należy taką kontrolę rejestrować do karty urządzenia w systemie CRO.

Warto mieć na uwadze ile czynnika (wyrażonego w wartościach ekwiwalentu CO2), zawiera się urządzeniu i sprawdzić, czy należy realizować przeglądy szczelności częściej niż dotychczas. Dla przykładu – instalacja o napełnieniu 15 kg R404A (tj. 58,8t EqCO2) zgodnie ze starymi przepisami wymaga kontroli nie rzadziej niż co 12 miesięcy, a według Rozporządzenia 517 i znowelizowanej ustawy – co najmniej raz na 6 miesięcy.

Od stycznia 2020 r. zostało zabronione stosowanie czynnika R404A i R507 do dopełniania ubytków w instalacjach chłodniczych. Zakaz dotyczy urządzeń zawierających równoważność 40t EqCO2 lub więcej, czyli 10,19 kg i więcej czynnika R404A lub 10,03 kg i więcej czynnika R507.

 

 

 

Źródło:

·          ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006

·          ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 842/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *