Wykonujemy naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wszelkich urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych. Posiadamy również pogotowie 24/h.