ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

AT-Klima ul. Spółdzielcza 13, 58-124 Marcinowice, NIP 8842806044

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI
PRZEZ SKLEP INTERNETOWY ………

Ja ……………………………………………………………………………………………………………………….,
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych Usług/Towarów

…………………………………………………………………………………………………………………………..,

Data zawarcia umowy to……………………………………………………………………………………….,

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………….,
Adres………………………………………………………………………………………………………………….,
Nr telefonu…………………………………………………………………………………………………………..,
Email…………………………………………………………………………………………………………………..,
Data……………………………………………………………………………………………………………………,

Podpis…………………………………………….