Urządzenia wentylacyjne

Centrale wentylacyjne (nawiewne oraz nawiewno – wywiewne; bez palników i bez zabudowanych układów chłodniczych)

Cennik przeglądów standardowych

 wydajność centrali    nawiewnej    nawiewno / wywiewnej
 do   1 000 m3/h    150,00 zł netto    250,00 zł netto
 od   1 001 m3/h  do   5 000 m3/h    350,00 zł netto    450,00 zł netto
 od   5 001 m3/h  do 15 000 m3/h    500,00 zł netto    700,00 zł netto
 od 15 001 m3/h  do 50 000 m3/h    700,00 zł netto    900,00 zł netto
 powyżej 50 001 m3/h    1 100,00 zł netto    1 400,00 zł netto

Centrale klimatyzacyjne, rooftopy (z palnikami gazowymi, z dedykowanymi układami chłodniczymi)

Cennik przeglądów standardowych

 wydajność centrali  Stawka bazowa  dodatek za palnik  dodatek za ukł. chłodniczy
 do 5 00o m3/h  450,00 zł netto  +300,00 zł netto  +250,00 zł netto
 od   5 001 m3/h  do 15 000 m3/h  700,00 zł netto  +350,00 zł netto  +300,00 zł netto
 od   15 001 m3/h  do 50 000 m3/h  900,00 zł netto  +450,00 zł netto  +400,00 zł netto
 powyżej 50 001 m3/h  1 400,00 zł netto  +700,00 zł netto  +650,00 zł netto

Wentylacja wyciągowa (wentylatory kanałowe, wentylatory dachowe, ścienne, odciągi technologiczne)

Cennik przeglądów standardowych

 wydajność urządzenia    niskociśnieniowe    wysokociśnieniowe
 do   1 000 m3h    150,00 zł netto    300,00 zł netto
 od   1 001 m3/h  do   5 000 m3/h    250,00 zł netto    500,00 zł netto
 od   5 001 m3/h  do 15 000 m3/h    300,00 zł netto    600,00 zł netto
 od 15 001 m3/h  do 50 000 m3/h    400,00 zł netto    800,00 zł netto
 powyżej 50 001 m3/h    600,00 zł netto    1 200,00 zł netto

Cennik dodatkowych usług serwisowych

  nazwa   stawka
 pomiar wydajności wentylacji (m3/h) na kanale / anemostacie  rozliczenie roboczogodzinowe
 regulacja anemostatów  rozliczenie roboczogodzinowe
 kontrola działania instalacji technologicznej poza urządzeniem  rozliczenie roboczogodzinowe
 wpis do CRO układu chłodniczego – na życzenie  25,00 zł netto / 1 układ

Cennik roboczogodzinowy obowiązujący przy wymianie części, usuwaniu awarii, czynnościach dodatkowych przeglądów rozszerzonych oraz przy usługach dodatkowych:

 praca serwisanta w:  serwisant prowadzący  serwisant pomocniczy
 dni powszednie pon-pt w godzinach   8.00 –16.00  200,00 zł netto  150,00 zł netto
 dni powszednie pon-pt w godzinach 16.00 –24.00  300,00 zł netto  225,00 zł netto
 dni wolne sob-nd i święta  400,00 zł netto  300,00 zł netto

 

Klimatyzacja komfortu

Klimatyzatory split i multi split ( klimatyzatory ścienne, kasetonowe, podsufitowe, kanałowe)

Cennik przeglądów standardowych dla urządzeń typu split i multi split (*)

  rodzaj urządzenia   o mocy do 7,9 kW   o mocy powyżej 8,0 kW
  split naścienny   150,00 zł netto   220,00 zł netto
  split kasetonowy / podsufitowe   200,00 zł netto   340,00 zł netto
  split kanałowy   180,00 zł netto   300,00 zł netto

(*) urządzenia typu multi split wycenia się wg cennika jak dla sumy urządzeń typu split

 

Rozbudowane układy klimatyzacji freonowej (VRF, VRV)

Cennik przeglądów standardowych jest sumą jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

   rodzaj jednostki wewnętrznej    o mocy do 7,9 kW    o mocy powyżej 8,0 kW
   jedn. wewn. naścienna    100,00 zł netto    150,00 zł netto
   jedn. wewn. kasetonowa / podsufitowa    150,00 zł netto    270,00 zł netto
   jedn. wewn. kanałowa    130,00 zł netto    230,00 zł netto
                                           +                          +                                +
   wielkość jednostki zewnętrznej / moc układu chłodniczego    stawka
   do 20 kW    500,00 zł netto
   od 21 kW do 50 kW    700,00 zł netto
   powyżej 51 kW    900,00 zł netto

 

Klimakonwektory i fancoile (klimakonwektory, fancoil: ścienny, kasetonowy, podsufitowy, kanałowy)

Cennik przeglądów standardowych

   rodzaj jednostki wewnętrznej    stawka
   klimakonwektor / fancoil ścienny    120,00 zł netto
   klimakonwektor / fancoil kasetonowy / podsufitowy    190,00 zł netto
   klimakonwektor / fancoil kanałowy    150,00 zł netto


Cennik dodatkowych usług serwisowych

  nazwa    stawka
 pomiar wydajności wentylacji (m3/h) na kanale /anemostacie    rozliczenie roboczogodzinowe
 pomiar przepływu wody lodowej / wody grzewczej (m3/h)    rozliczenie roboczogodzinowe
 regulacja anemostatów    rozliczenie roboczogodzinowe
 usuwanie awarii na instalacji poza urządzeniem (np. nieszczelność na instalacji chłodniczej w ukł. VRV/VRF)    rozliczenie roboczogodzinowe
 wpis do CRO ukł. chłodniczego –na życzenie    25,00 zł netto / 1 układ

Cennik roboczogodzinowy obowiązujący przy wymianie części, usuwaniu awarii, czynnościach dodatkowych przeglądów rozszerzonych oraz przy usługach dodatkowych:

 praca serwisanta w:  serwisant prowadzący  serwisant pomocniczy
 dni powszednie pon-pt w godzinach   8.00 –16.00  200,00 zł netto  150,00 zł netto
 dni powszednie pon-pt w godzinach 16.00 –24.00  300,00 zł netto  225,00 zł netto
 dni wolne sob-nd i święta  400,00 zł netto  300,00 zł netto

 

Klimatyzacja technologii

Małe agregaty chłodzące procesy (agregaty chłodzące wodę, glikol olej)

Cennik przeglądów standardowych

  rodzaj urządzenia   o mocy do 10 kW   o mocy 11 kW –50 kW
  agregat chłodzący monoblok   300,00 zł netto   400,00 zł netto
  agregat chłodzący zintegrowany z maszyną   450,00 zł netto   600,00 zł netto
  osuszacz przemysłowy   250,00 zł netto   450,00 zł netto

 

Schładzarki szaf sterujących

Cennik przeglądów standardowych

  rodzaj urządzenia   stawka
  schładzarka nadrzwiowa   300,00 zł netto
  schładzarka nasufitowa   350,00 zł netto
  schładzarka wewnątrzdrzwiowa   450,00 zł netto

 

Klimatyzatory precyzyjne

Cennik przeglądów standardowych

 szafa klimatyzacji precyzyjnej  chłodnica wodna  chłodnica freonowa bez   agregatu  chłodnica freonowa agregat zintegrowany
 do 10 kW  400,00 zł netto  450,00 zł netto  550,00 zł netto
 od 11 kW do 25 kW  550,00 zł netto  600,00 zł netto  750,00 zł netto
 od 26 kW do 50 kW  650,00 zł netto  700,00 zł netto  900,00 zł netto
 powyżej 51 kW  800,00 zł netto  850,00 zł netto  1 100,00 zł netto
 (agregat skraplający osobno wg cennika chłodnictwa przemysłowego – agregaty skraplające)

 

Cennik dodatkowych usług serwisowych

  nazwa    stawka
 pomiar wydajności wentylacji (m3/h) na kanale /anemostacie    od 30,00 zł netto od punktu
 pomiar przepływu wody lodowej / wody grzewczej (m3/h)    rozliczenie roboczogodzinowe
 regulacja anemostatów    rozliczenie roboczogodzinowe
 usuwanie awarii na instalacji poza urządzeniem (np.   nieszczelność na instalacji chłodniczej dla urz. dzielonych)    rozliczenie roboczogodzinowe
 wpis do CRO ukł. chłodniczego –na życzenie    25,00 zł netto / 1 układ

Cennik roboczogodzinowy obowiązujący przy wymianie części, usuwaniu awarii, czynnościach dodatkowych przeglądów rozszerzonych oraz przy usługach dodatkowych:

 praca serwisanta w:  serwisant prowadzący  serwisant pomocniczy
 dni powszednie pon-pt w godzinach   8.00 –16.00  200,00 zł netto  150,00 zł netto
 dni powszednie pon-pt w godzinach 16.00 –24.00  300,00 zł netto  225,00 zł netto
 dni wolne sob-nd i święta  400,00 zł netto  300,00 zł netto

 

Chłodnictwo przemysłowe

Agregat wody lodowej, chillery

Cennik przeglądów standardowych dla urządzeń z 1 i 2 obiegami chłodniczymi:

 moc chłodnicza dla temp. medium 7/12  sprężarki hermetyczne  sprężarki półhermetyczne
 do 10 kW  300,00 zł netto  450,00 zł netto
 od 11 kW do 50 kW  400,00 zł netto  600,00 zł netto
 od 51 kW do 150 kW  600,00 zł netto  900,00 zł netto
 od 151 kW do 300 kW  800,00 zł netto  1 200,00 zł netto
 od 301 kW do 600 kW  1 000,00 zł netto  1 500,00 zł netto
 od 601 kW do 1 500 kW  1 200,00 zł netto  1 800,00 zł netto
 powyżej 1 501 kW  1 500,00 zł netto  2 250,00 zł netto

 

Cennik przeglądów standardowych dla urządzeń z 3 i więcej  obiegami chłodniczymi:

 moc chłodnicza dla temp. medium 7/12  sprężarki hermetyczne  sprężarki półhermetyczne
 do 10 kW  –  –
 od 11 kW do 50 kW  600,00 zł netto  900,00 zł netto
 od 51 kW do 150 kW  900,00 zł netto  1 350,00 zł netto
 od 151 kW do 300 kW  1 200,00 zł netto  1 800,00 zł netto
 od 301 kW do 600 kW  1 500,00 zł netto  2 250,00 zł netto
 od 601 kW do 1 500 kW  1 800,00 zł netto  2 700,00 zł netto
 powyżej 1 501 kW  2 250,00 zł netto  3 300,00 zł netto

 

Chłodnicze sprężarkowe agregaty skraplające (agregaty w chłodnictwie wysokotemperaturowym oraz agregaty w chłodnictwie niskotemperaturowym)

Cennik przeglądów standardowych dla urządzeń z 1 obiegiem chłodniczym:

 rodzaj agregatu –ilość sprężarek   wysokotemperaturowe (plusowe)   niskotemperaturowe (minusowe)
 agregat 1 sprężarkowy + skraplacz   300,00 zł netto   600,00 zł netto
 agregat 2 sprężarkowy + skraplacz   600,00 zł netto   1 200,00 zł netto
 agregat 3 sprężarkowy + skraplacz   900,00 zł netto   1 800,00 zł netto
 agregat 4 sprężarkowy + skraplacz   1 200,00 zł netto   2 400,00 zł netto
 agregat 5 sprężarkowy + skraplacz   1 500,00 zł netto   3 000,00 zł netto

Parowniki / chłodnice w ukł. DX (chłodnice w chłodnictwie wysokotemperaturowym oraz chłodnice w chłodnictwie niskotemperaturowym)

Cennik przeglądów standardowych dla urządzeń z 1 obiegiem chłodniczym:

  wielkość parownika / chłodnicy   wysokotemperaturowe (plusowe)   niskotemperaturowe (minusowe)
  o długości do 2,0m   300,00 zł netto   600,00 zł netto
  o długości do 2,1m do 4,0m   600,00 zł netto   1 200,00 zł netto
  o długości powyżej 4,1m   900,00 zł netto   1 800,00 zł netto

 

Cennik dodatkowych usług serwisowych

  nazwa   stawka
  usuwanie awarii na instalacji poza urządzeniem (np. nieszczelność na       instalacji chłodniczej dla urz. dzielonych)   rozliczenie roboczogodzinowe
  legalizacja zaworów bezpieczeństwa   250,00 zł netto / 1 zawór
  wpis do CRO ukł. chłodniczego – na życzenie   25,00 zł netto / 1 układ

Cennik roboczogodzinowy obowiązujący przy wymianie części, usuwaniu awarii, czynnościach dodatkowych przeglądów rozszerzonych oraz przy usługach dodatkowych:

 praca serwisanta w:  serwisant prowadzący  serwisant pomocniczy
 dni powszednie pon-pt w godzinach   8.00 –16.00  200,00 zł netto  150,00 zł netto
 dni powszednie pon-pt w godzinach 16.00 –24.00  300,00 zł netto  225,00 zł netto
 dni wolne sob-nd i święta  400,00 zł netto  300,00 zł netto

 

Urządzenia grzewcze technologiczne

Kotły wodne wysokoparametryczne

Cennik przeglądów standardowych

  kocioł wodny o mocy   z palnikiem gazowym  z palnikiem olejowym std.   z palnikiem olejowym na     olej ciężki
  do 500 kW   1 400,00 zł netto  1 600,00 zł netto  2 100,00 zł netto
  od 501 kW do 1 000 kW   1 700,00 zł netto  1 900,00 zł netto  2 550,00 zł netto
  powyżej 1 001 kW   2 100,00 zł netto  2 300,00 zł netto  3 150,00 zł netto

 

Kotły parowe nisko i wysokoparametryczne

Cennik przeglądów standardowych

  kocioł wodny o mocy   z palnikiem gazowym   z palnikiem olejowym std.   z palnikiem olejowym na   olej ciężki
  do 1 000 kg   1 600,00 zł netto   1 800,00 zł netto   2 400,00 zł netto
  od 1 001 kg do 5 000 kg   2 100,00 zł netto   2 300,00 zł netto   3 150,00 zł netto
  powyżej 5 001 kg   2 500,00 zł netto   2 700,00 zł netto   3 750,00 zł netto

 

Palniki technologiczne (zamontowane w piecach technologicznych, w suszarniach, w centralach wentylacyjnych)

Cennik przeglądów standardowych

  moc palnika   palnik gazowy   palnik olejowy std.   palnik na olej ciężki
  do 100 kW   350,00 zł netto   450,00 zł netto   525,00 zł netto
  od 101 kW do 250 kW   450,00 zł netto   550,00 zł netto   675,00 zł netto
  od 251 kW do 500 kW   700,00 zł netto   800,00 zł netto   1 050,00 zł netto
  od 501 kW do 1 000 kW   1 000,00 zł netto   1 000,00 zł netto   1 500,00 zł netto
  od 1 001 kW do 2 000 kW   1 300,00 zł netto   1 300,00 zł netto   1 950,00 zł netto
  powyżej 2001 kW   1 600,00 zł netto   1 600,00 zł netto   2 400,00 zł netto

Cennik dodatkowych usług serwisowych

  nazwa   stawka
 asysta przy badaniu UDT  jak za przegląd standardowy
 kontrola działania instalacji technologicznej poza kotłownią  rozliczenie roboczogodzinowe
 sprawdzenie szczelności instalacji gazowej obiektu wg P.B.  rozliczenie roboczogodzinowe
 asysta przy czyszczeniu strony wodnej kotła rozliczenie roboczogodzinowe

Cennik roboczogodzinowy obowiązujący przy wymianie części, usuwaniu awarii, czynnościach dodatkowych przeglądów rozszerzonych oraz przy usługach dodatkowych:

praca w: stawka
dni powszednie pon-pt w godzinach   8.00 –16.00 250,00 zł netto
dni powszednie pon-pt w godzinach 16.00 –24.00 375,00 zł netto
dni wolne sob-nd i święta 500,00 zł netto

 

Urządzenia grzewcze

Kotły wodne małych mocy (kotły wiszące, stojące)

Cennik przeglądów standardowych

  kocioł wodny o mocy   z palnikiem gazowym   z palnikiem olejowym
  do 25 kW   200,00 zł netto   300,00 zł netto
  od 26 kW do 50 kW   300,00 zł netto   350,00 zł netto
  od 51 kW do 100 kW   400,00 zł netto   400,00 zł netto

Kotły wodne dużych mocy

Cennik przeglądów standardowych

  kocioł wodny o mocy   z palnikiem gazowym   z palnikiem olejowym std.   z palnikiem olejowym   na olej ciężki
  od 100 kW do 250 kW   550,00 zł netto   650,00 zł netto   975,00 zł netto
  od 251 kW do 500 kW   800,00 zł netto   900,00 zł netto   1 350,00 zł netto
  od 501 kW do 1 000 kW   1 100,00 zł netto   1 100,00 zł netto   1 650,00 zł netto
  od 1 001 kW do 2 000 kW   1 400,00 zł netto   1 400,00 zł netto   2 100,00 zł netto
  powyżej 2 001 kW   1 700,00 zł netto   1 700,00 zł netto   2 550,00 zł netto

 

Pozostałe urządzenia grzewcze (nagrzewnice, promienniki)

Cennik przeglądów standardowych nagrzewnic

  nagrzewnica o mocy   z palnikiem gazowym   z palnikiem olejowym   wodne / elektryczne /   kurtyna powietrzna
  do 50 kW   200,00 zł netto   300,00 zł netto   200,00 zł netto
  od 51 kW do 100 kW   300,00 zł netto   400,00 zł netto   350,00 zł netto
  powyżej 101 kW   500,00 zł netto   600,00 zł netto   550,00 zł netto

 

Cennik przeglądów standardowych promienników

  promiennik o mocy   z palnikiem gazowym   z palnikiem olejowym   wodny / elektryczny
  do 50 kW   300,00 zł netto   400,00 zł netto   200,00 zł netto
  powyżej 51 kW   450,00 zł netto   550,00 zł netto   350,00 zł netto

 

Cennik dodatkowych usług serwisowych

  nazwa   stawka
 asysta przy badaniu UDT  jak za przegląd standardowy
 kontrola działania instalacji CO i CWU poza kotłownią  rozliczenie roboczogodzinowe
 sprawdzenie szczelności instalacji gazowej obiektu wg P.B.  rozliczenie roboczogodzinowe
 sprawdzenie szczelności instalacji gazowej w mieszkaniu  50,00 zł netto

 

Cennik roboczogodzinowy obowiązujący przy wymianie części, usuwaniu awarii, czynnościach dodatkowych przeglądów rozszerzonych oraz przy usługach dodatkowych:

  praca w:   stawka
  dni powszednie pon-pt w godzinach   8.00 –16.00   200,00 zł netto
  dni powszednie pon-pt w godzinach 16.00 –24.00   300,00 zł netto
  dni wolne sob-nd i święta   400,00 zł netto

 

 


Ogólne warunki:

Dostęp do urządzeń

Klient jest zobowiązany zapewnić swobodny dostęp do urządzeń. W przypadku utrudnionego dostępu Serwisant może odmówić wykonani usługi.  Serwis urządzeń powyżej 4m wymaga udostepnienia / wynajęcia podnośnika wraz z obsługą.

Płatność

jest dokonywana po skończonej usłudze do 7 dni na podstawie wystawionej faktury VAT. Dla Klientów zalegających z płatnościami obowiązuje przedpłata.

Części, materiały

Klient jest na bieżąco informowany o dodatkowych kosztach w celu akceptacji ich pokrycia.

Dojazd do Klienta

jest naliczany według stawki kilometrowej liczonej na trasie firma-Klient-firma z siedzimy w Marcinowicach przy ulicy Spółdzielczej 13. Stawka jednostkowa za 1km wynosi 1,80zł netto.

Przegląd standardowy

obejmuje podstawowy zakres czyszczenia urządzenia, kontrolę działania automatyki, kontrole urządzeń zabezpieczających, optymalizacja nastaw pracy urządzenia, kontrola zużycia podzespołów mechanicznych. Przy urządzeniach objętych obowiązkiem ustawowym, sprawdzana jest również szczelność instalacji. Przegląd ten jest rozliczany według stawek jednostkowych podanych w cenniku powyżej. Przeglądy są dokonywane w dni powszednie między 800 a 1600. Wykonanie przeglądów w dni wolne od pracy i/lub w nocy jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu oraz przy dodatkowym wynagrodzeniu.

Przegląd rozszerzony

obejmuje gruntowne czyszczenie urządzenia. Rozliczany jako przegląd standardowy + koszty dodatkowych prac związanych z czyszczeniem w oparciu o cennik roboczogodzinowy jak za usuwanie awarii  + koszt specjalistycznej chemii czyszczącej.

Robocizna

wymiana części, prace specjalistyczne oraz usunięcie awarii są rozliczane według stawek roboczogodzinowych wymienionych w cenniku.